vanliga frågor

1. Vad är lättföretagande?

Lättföretagande är företagsamhet där du inte nödvändigtvis behöver ett eget FO-nummer. Som lättföretagare behöver du ingen bokförare eller någon annan byråkrati för att förgylla din vardag.

Palkkioplus tar hand om det åt dig.  Allt du behöver göra är att ange din faktureringsinformation i systemet, därefter tar vi hand om allt tills du får ditt arvode på ditt konto. Hur lätt som helst.

En lättföretagare jämställs med företagande enligt lagen.

2. Inom vilka branscher kan jag arbeta som lättföretagare?

Du kan använda tjänsten för lättföretagare inom nästan vilken bransch som helst. Några branscher som kräver licens, såsom vårdbranschen, lämnar dock utanför detta. 

Observera dock att vissa branscher har särskilda försäkringskrav.

3. Är det nödvändigt för en lättföretagare att underteckna ett avtal med uppdragsgivaren?

Vi rekommenderar att lättföretagaren alltid ingår ett uppdragsavtal för utförandet av arbetet.

I avtalet kommer man åtminstone överens om avtalsparterna, arbetet som ska utföras, tidtabellen för arbetet, kompensationen av arbetet osv.

4. Ackumuleras arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning av lättföretagande?

Lättföretagande jämställs med företagande, varför det arbetsvillkor som krävs för att få inkomstrelaterad dagpenning från en löntagarkassa inte uppfylls genom arbete som utförts som lättföretagare.

Om arbetet är på heltid kan en lättföretagare bli medlem i Företagarkassan.

5. Har en lättföretagare försäkringar?

Lättföretagare som arbetar via Palkkioplus-tjänsten har gällande ansvars- och olycksfallsförsäkringar.

Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia fungerar som försäkringsbolagspartner för tjänsten. Ansvarsförsäkringen säkerställer situationer där en lättföretagare är ansvarig för den skada som orsakats när denne utför sitt arbete.

Olycksfallsförsäkringen säkerställer att lättföretagaren får vård om ett plötsligt, oförutsett olycksfall som beror på en yttre faktor inträffar åt denne när arbetet utförs.

Försäkringsbolaget fattar alltid skadebeslut från fall till fall i enlighet med sina försäkringsvillkor.

6. Vad är mervärdesskatt?

Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som läggs till på priset för en tjänst eller produkt. För arbete som utförs via Palkkioplus-tjänsten ska man i princip fakturera mervärdesskatt. Detta är bra att komma ihåg när du prissätter tjänsten.

Den vanligaste momssatsen är 24 %. Inom vissa sektorer finns det dock en annan skattesats. Här är ett exempel på reducerade momssatser:

  • Mat, foder, restaurang- och måltidstjänster: 14 %
  • Idrottstjänster, logitjänster, tv-tjänster och tjänster som fås av rundradioverksamhet: 10 %

Läs mer på vero.fi

7. Är jag tvungen att sköta om inkomstregistret?

Inkomstregistret är en elektronisk databas som upprätthålls av Skatteförvaltningen, där till exempel alla förvärvsinkomster redovisas.

Palkkioplus-tjänsten tar hand om inkomstregisteranmälan åt dig, så du behöver inte bekymra dig om dessa anmälningar.

8. Kan jag dra av kostnader för arbetet i beskattningen?

Du kan ansöka om skatteavdrag från skattemyndigheten för de kostnader som uppkommit i samband med arbetet. Eftersom du som lättföretagare arbetar som privatperson kan du ansöka om skatteavdrag i personbeskattningen för till exempel arbetsredskap som datorer, yrkeslitteratur och annat material du behöver för att utföra arbetet som lättföretagare.

Du kan också ansöka om skatteavdrag i beskattningen för Palkkioplus-serviceavgifterna. Kom ihåg att skattebeslutet alltid fattas av skattemyndigheten.

9. Vad innebär olika servicepriser?

Palkkioplus Platinum är det servicepris som erbjuds av våra partnerförbund. När du är medlem i ett av våra partnerförbund kan du få ut mest av tjänsten utan serviceavgift!

Palkkioplus Gold är en specialprissatt tjänst till Memberplus-medlemmar. När du är medlem i ett Akava-förbund får du tillgång till tjänsten åtminstone enligt priserna för Palkkioplus Gold.

Palkkioplus Basic är det servicepris som erbjuds alla användare, oavsett medlemskap i fackförbund. Extra kostnader läggs till alla servicepriser för att täcka andra utgifter, såsom försäkringar, socialskyddsavgifter etc.

10. Är det möjligt att fakturera för arbete med mitt FO-nummer?

I detta skede kan du enbart fakturera arbete som lättföretagare i Palkkioplus-tjänsten.

Senare under 2022 kommer det att finnas möjlighet att via tjänsten även fakturera arbete som företagare med firma.

11. Behöver jag YEL-försäkring?

Företagarens pensionsförsäkring, dvs. YEL-försäkringen, utgör grunden för pensionen och den sociala tryggheten.

Då de fem villkoren nedan uppfylls behöver du YEL-försäkring:

1. Du är 18–67 år gammal.

2. Du är företagare oavbrutet i minst fyra månader.

3. Din FöPL-inkomst är minst 8 261,71 euro per år (år 2022).

4. Du arbetar i ditt företag.

5. Du är bosatt i Finland.

12. Är det möjligt för min kund att göra ett hushållsavdrag för det jobb som jag gör?

Palkkioplus-fakturan ger dig rätt till hushållsavdrag enligt skattemyndigheternas föreskrifter.

Kom ihåg att separera andelen arbets- och materialkostnader på fakturan.

vero.fi hittar du närmare information om grunderna för hushållsavdraget.

1. Vad är lättföretagande?

Lättföretagande är företagsamhet där man inte nödvändigtvis behöver ett eget FO-nummer. Som uppdragsgivare får du en faktura för den tjänst du har beställt från Palkkioplus-tjänsten. Den som har utfört arbetet erhåller sitt arvode efter att fakturan är helt betald.  

2. I vilka branscher kan man arbeta som lättföretagare?

Tjänsten för lättföretagare kan användas inom nästan vilken bransch som helst. Några branscher som kräver licens, såsom social- och hälsovårdsbranschen, lämnar dock utanför detta. 

När det gäller försäkringsskydd finns det dessutom skäl att ta reda på om arbetsuppgifterna inom din bransch kräver särskilda försäkringslösningar för utförandet av arbetet. 

3. Har en lättföretagare personer som är försäkrade?

Lättföretagare som arbetar via Palkkioplus-tjänsten har gällande ansvars- och olycksfallsförsäkringar. Olycksfallsförsäkringen säkerställer att lättföretagaren får vård om ett plötsligt, oförutsett olycksfall som beror på en yttre faktor inträffar åt denne när arbetet utförs. Ansvarsförsäkringen säkerställer situationer där en lättföretagare är ansvarig för den skada som orsakats när denne utför sitt arbete. Försäkringsbolaget fattar alltid skadebeslut från fall till fall i enlighet med sina försäkringsvillkor. Det finns också alltid skäl att i förväg se till att försäkringsskyddet täcker arbetet i fråga. Försäkringsbolaget fattar alltid skadebeslut från fall till fall i enlighet med sina försäkringsvillkor. Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia fungerar som försäkringsbolagspartner för tjänsten.

4. Får man hushållsavdrag för det jobb man låtit utföra?

Du kan få hushållsavdrag för vissa arbeten som utförs i hemmet och i fritidsbostaden. Det maximala hushållsavdraget är upp till 3 500 euro per år per person år 2022. Självrisken är 100 €. Läs mer på skatt.fi

5. Tas det någon betalning för uppdraget?

Uppdrag som har utförts via Palkkioplus-tjänsten kostar inte beställaren något. Du måste dock registrera dig i tjänsten för att kunna erbjuda arbete via vår tjänst.

6. Vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare?

Palkkioplus sköter alla myndighetsskyldigheter för din räkning. Din uppgift blir endast att efter arbetsordern och instruktionerna betala den faktura du får från Palkkioplus-tjänsten. Vi tar hand om allt annat.

Är du färdig att börja?

Registrera dig i tjänsten. Du binder dig inte till något. Istället öppnas dörren till en ny anställningskanal!

Registrera dig