Usein kysyttyä

1. Millaista työtä voin tehdä palvelun kautta?

Ansio+ palvelussa voit työskennellä aidossa työsuhteessa. Parhaiten konsepti toimii hieman pidemmissä, yli kahden viikon mittaisissa toimeksiannoissa.

Lyhyissä yksittäisissä toimeksiannoissa suosittelemme hyödyntämään kevytyrittäjäpalvelu Palkkio+:aa. Huomaa kuitenkin, että kevytyrittäjänä tehty työ rinnastuu yrittäjyyteen, kun ansio+:ssa työskennellään aidossa työsuhteessa

2. Miksi en voi työskennellä millä tahansa toimialalla Ansio+:n kautta?

Työnantajavelvoitteet vaihtelevat erittäin paljon toimialoittain.

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on toimeksianto missä haluaisit työskennellä Ansio+:n kautta. Katsomme kaikki toimeksiannot tapauskohtaisesti.

3. Pitääkö työntekijän tehdä sopimus toimeksiantajan kanssa?

Ansio+:ssa työntekijä tekee työsopimuksen Anspalkkio Oy:n kanssa.

Toimeksiantaja, eli työn tilaaja tilaa työn Ansio+ palvelulta (Anspalkkio Oy:lta).

Työntekijä ja toimeksiantaja eivät solmi keskenään sopimusta, vaan ansio+ palvelu on molempien osapuolten sopimuskumppani.

4. Kertyykö työsuhteesta ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa?

Ansio+:n kautta tehdystä työsuhteesta kertyy työssäoloehtoa normaalisti työssäoloehdon mukaisesti.

Lue lisää työssäoloehdosta osoitteessa kela.fi

5. Onko työntekijällä vakuutuksia?

Ansio+ palvelun kautta työskentelevillä työntekijöillä on voimassa lakisääteiset vakuutukset kuten tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus. Palvelun vakuutusyhtiökumppaneina toimivat Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia ja eläkevakuutusyhtiö ELO.

Lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella turvataan työntekijän hoitoon pääsy, mikäli työtään tehdessä hänelle tapahtuu äkillinen, ennalta-arvaamaton ulkoisen tekijän aiheuttama tapahturma, tai hänelle tule työtä tehdessään ammattitauti.

Vakuutusyhtiö tekee aina korvauspäätökset tapauskohtaisesti vakuutusehtojensa mukaisesti.

6. Pitääkö minun huolehtia työntekijänä laskutuksesta?

Työntekijänä sinun velvollisuutena on kirjata tekemäsi työtunnit järjestelmään. Palkka maksetaan toimeksiantajan hyväksymien työtuntien mukaisesti tilillesi. Me hoidamme kaiken muun puolestasi.

7. Voinko vähentää työstä aiheutuneita kuluja verotuksessa?

Voit hakea työstä aiheutuneista kuluista verovähennystä verottajalta. Koska työskentelet yksityishenkilönä, voit hakea henkilökohtaisessa verotuksessa verovähennystä esimerkiksi työvälineistä, kuten tietokoneesta, ammattikirjallisuudesta ym. materiaalista, jota tarvitset työsi tekemiseen, eikä toimeksiantaja tarjoa sinulle työvälineitä.

Muistathan, että verotuspäätöksen tekee aina verottaja.

8. Maksaako palvelun käyttäminen työntekijälle?

Ansio+ palvelun palveluveloitus veloitetaan toimeksiantajalta. Palveluveloituksen suuruus määräytyy toimialan ja toimeksiannon laajuuden mukaan.

Työntekijältä ei veloiteta palveluveloitusta.

Toimeksiantokohtainen hinnoittelu sovitaan aina ansio+:n ja toimeksiantajan kesken.

1. Mikä on ansio+ työsuhde?

Ansio+ on palvelu, jonka kautta voit tilata työsuoritteen ilman työnantajavelvoitteita. 

Palvelu mahdollistaa työntekijälle työskentelyn työsuhteessa ja työnantajalle helpon tavan työllistää. 

 

2. Millä aloilla voin työllistää palvelun kautta?

Alkuvaiheessa ansio+ palvelun kautta on mahdollista työskennellä rajatuilla toimialoilla.

Ota rohkeasti yhteyttä asiakaspaleluumme, mikäli teillä on toimeksianto jota haluaisitte palvelumme kautta tehdä. Tarkastelemme jokaista toimeksiantoa tapauskohtaisesti.

3. Onko työntekijät vakuutettu?

Ansio+ palvelun kautta työskentelevillä työntekijöillä on voimassa lakisääteiset vakuutukset kuten eläkevakuutus ja lakisääteinen tapaturmavakuutus.

Lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella turvataan työntekijän hoitoon pääsy, mikäli työtään tehdessä hänelle tapahtuu äkillinen, ennalta-arvaamaton ulkoisen tekijän aiheuttama tapaturma, tai hänelle tulee ammattitauti.

Vakuutusyhtiö tekee aina korvauspäätökset tapauskohtaisesti vakuutusehtojensa mukaisesti.

On myös aina syytä varmistaa jo etukäteen, että vakuutusturva kattaa kyseisen työtehtävän.

Palvelun vakuutusyhtiökumppaneina toimivat Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia sekä eläkeyhtiö ELO.

5. Maksaako toimeksianto jotain?

Ansio+ veloittaa toimeksiantajalta toteutuneen palkkasumman toimialakohtaisella kertoimella korotettuna.

Palveluveloitus sovitaan toimeksiantosopimuksessamme tapauskohtaisesti. Veloitukseen vaikuttaa eniten tapaturmavakuutuksen riskiluokitus sekä toimeksiannon laajuus

6. Mitä velvollisuuksia minulle jää työn teettäjänä?

Ansio+ on työntekijän tosiasiallinen työnantaja ja hoitaa kaikki velvoitteet puolestasi. Sinun tehtäväksi jää ainoastaan työtilauksen ja ohjeistuksen jälkeen maksaa Ansio+ palvelusta saamasi lasku ja hyväksyä toteutuneet työtunnit.

Me hoidamme kaiken muun.

Valmis aloittamaan?

Rekisteröidy palveluun. Se ei sido sinua mihinkään, mutta avaa oven uuteen työllistymiskanavaan!

Rekisteröidy