Registrera dig

Välj ditt fackförbund

Skapa ett nytt ID

Anvisning

Om du är medlem i Palkkioplus-partnerfackförbund, välj först ditt fackförbund. Om du inte hör till något av partnerfackförbunden, skapa en helt ny ID genom att fylla i uppgifterna i registreringsformuläret. Du kan använda tjänsten i egenskap av lättföretagare om du säljer dina tjänster till uppdragsgivare eller i egenskap av uppdragsgivare, varvid du köper tjänster av lättföretagare. Du kan även välja båda rollerna samtidigt.

Undvik att använda lösenordet som webbläsaren föreslår. Lösenordet måste vara minst 9 tecken långt. Godkända lösenord måste också innehålla specialtecken (som ! “? $% ^ &), små bokstäver och versaler.